Persoonlijke aandacht voor u en uw bedrijf

Persoonlijke
aandacht
voor
u en uw bedrijf

Aangifte dividendbelasting: verplicht digitaal vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 moet je verplicht digitaal aangifte doen voor dividendbelasting. In deze blog leggen we uit wat deze verandering betekent en hoe je de digitale aangifte kunt invullen. Lees meer...

Box 3: Rechtsherstel, Overbruggingswetgeving en Nieuw Stelsel

Vanaf 2027 wil het kabinet dat er een nieuw belastingstelsel voor box 3 komt. Dit nieuwe stelsel richt zich vooral op het belasten van de werkelijke inkomsten uit vermogen. Hierdoor zullen mensen met een laag rendement (zoals rente op spaargeld) minder belasting betalen dan mensen met een hoog rendement (zoals koerswinsten op aandelen, crypto of waardestijging van vastgoed). Lees meer...

Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (WKR) van kracht. Ondanks dat dit vaak wordt vergeten, kunnen werkgevers nog steeds diverse vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan medewerkers geven zonder dat deze ten laste komen van de vrije ruimte binnen de WKR. Bekende voorbeelden hiervan zijn nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding. Lees meer...

Fiscaal Partnerschap

Fiscaal partnerschap is een term die vaak wordt gebruikt in de wereld van belastingen, maar wat betekent het eigenlijk en hoe werkt het? Laten we wat meer duidelijkheid scheppen over deze belangrijke fiscale regeling. Lees meer...

Wijzig vóór 1 mei 2024 de voorlopige aanslag IB 2023 bij box 3 vermogen

De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor bank- en spaartegoeden en voor schulden wijken (flink) af van de voorlopige forfaitaire rendementspercentages. Om die reden kan het in bepaalde situaties verstandig zijn om vóór 1 mei 2024 de voorlopige aanslag IB 2023 aan te passen. Lees meer...

Aftrek van BTW: dit moet je weten

Verricht je met je onderneming BTW-belaste activiteiten? Dan kun je de BTW op gemaakte kosten vaak terugvragen. In bepaalde situaties wordt het recht op aftrek van BTW echter beperkt of zelfs helemaal uitgesloten. Wist je bijvoorbeeld dat de BTW op een zakelijk etentje in een restaurant niet aftrekbaar is? En hoe zit het met BTW op declaraties van personeel? Wanneer pas je de pro rata methode toe? Lees meer...

Erkend leerbedrijf

AddVisie Administratie & Fiscaal Advies is per 22-02-2024 een erkend leerbedrijf. We kunnen mbo-studenten gaan opleiden in de beroepspraktijk voor de opleiding Business Administration & Control Specialist. We hebben vanaf 1 augustus 2024 een administratieve stage beschikbaar! Heb je interesse of weet je iemand die is op zoek naar een interessante stage bij een leuk bedrijf? Laat het ons dan weten! Lees meer...

Voorlopige aanslagen 2024

Vanaf 8 januari verstuurt de Belastingdienst te betalen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2024. Een voorlopige aanslag is een aanslag die je krijgt voordat de Belastingdienst je aangifte definitief vaststelt. De bedragen die erin staan zijn geschat door de Belastingdienst of gebaseerd op de informatie die je zelf doorgegeven hebt. Met een voorlopige aanslag zorgt de Belastingdienst dat het betalen van de inkomstenbelasting verspreid wordt in het lopende jaar. Lees meer...

Valse berichten

LET OP! Er worden weer valse berichten (WhatsApp, sms, email) verstuurd uit naam van de Belastingdienst. De afzender lijkt dan de Belastingdienst, maar is dat niet. De Belastingdienst stuurt nooit directe betaalverzoeken en nooit berichten via WhatsApp, sms of email over openstaande schulden of betalingsachterstanden. Lees meer...

Stijging van de belastingrente vanaf 2024

Belastingrente wordt berekend als de Belastingdienst bij de definitieve aanslag afwijkt van het belastingbedrag dat er bij de voorlopige aanslag is aangegeven en betaald. Moet je bijbetalen dan wordt er belastingrente in rekening gebracht. Krijg je belasting terug, dan krijg je belastingrente vergoed. Lees meer...

Middeling inkomstenbelasting

Je kan gebruik maken van de middelingsregeling, als je sterk wisselende jaarinkomsten hebt in 3 jaar. Lees meer...

Het Belastingpakket voor 2024

De tweede kamer is akkoord gegaan met wetsvoorstellen uit het Belastingpakket voor 2024. De belangrijkste aanpassingen zetten we hieronder uiteen. Lees meer...

Investeer in 2023 nog in een nieuw bedrijfsmiddel!

Wanneer u in 2023 nog investeert in een nieuw bedrijfsmiddel kunt u gebruik maken van de regeling; willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen. Lees meer...

De afbouw van de zelfstandigenaftrek

Je kan als ondernemer in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek. Dit belastingvoordeel wordt sinds 2022 afgebouwd. Voor 2024 is het bedrag verlaagd naar € 3.750. Lees meer...

Hoe blijf je 'in control' als zelfstandig ondernemer?

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat je bij alles wat er op je afkomt, ‘in control’ blijft en het overzicht behoudt. Maar hoe doe je dat? Lees meer...

De miljoenennota 2024

Hieronder vind je 8 belangrijke maatregelen uit de miljoenennota: Lees meer...

Bestuurder aansprakelijk door ontbreken administratie

De rechtbank heeft onlangs weer benadrukt dat de bestuurder van een B.V. moet zorgen dat de administratie van zijn onderneming op orde is. Dit geldt voor alle ondernemingen, ook als die maar kort bestaan heeft. Bij het schenden van deze administratieplicht moet de bestuurder persoonlijk opdraaien voor de openstaande schulden. Lees meer...

Weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.